Vzdrževanje IT infrastrukture

Zunanje vzdrževanje informacijskih sistemov vključuje prenos nadzora nad upravljanjem in/ali odločanja o poslovni funkciji na zunanjega izvajalca. Za to so potrebni dvosmerna izmenjava informacij, koordinacija in zaupanje med zunanjim izvajalcem in stranko.

Vse več podjetij se sooča z izzivom zmanjševanja stroškov s hkratnim povečanjem učinkovitosti IT sistemov. Investicije v lastno IT infrastrukturo in predvsem v izobraževanje lastnih kadrov se pogosto ne povrnejo v rokih, ki jih zahteva dinamika poslovanja podjetja.

S širokim in hkrati poglobljenim znanjem s področij informacijskih sistemov vam zagotavljamo najučinkovitejše obvladovanje vašega IT sistema, prilagojeno specifikam vašega poslovnega procesa.

Vzdrževanje informacijskih sistemov temeljni na vzdrževalni pogodbi s stranko.

Pogodbeno vzdrževanje definira:

  • odzivne čase na prijave napak
  • definirane roke popravil ali odprav napak v delovanju
  • nudenje nadomestne opreme
  • preventivno vzdrževanje
  • administracijo informacijskega sistema
  • evaluacijo investicij in svetovanje o informacijski tehnologiji
  • dobavo ustrezne opreme in drugo