Svetovanje in izobraževanje

Informacijska tehnologija je s svojim eksplozivnim razvojem postala področje, ki za pregled, obvladovanje in poznavanje vseh podrobnosti zahteva predanost in osredotočenost.

Izkušnje nam omogočajo,  ponudimo svetovanje s področja informacijske tehnologije na najvišjem možnem nivoju.

Svetovanje obsega:

  • analize stanja informacijskega okolja podjetja s predlogom sprememb
  • načrtovanje sprememb z optimizacijo informacijskega okolja ter      možnost implementacije predlaganih konkretnih rešitev
  • tehnični in komercialni predlogi ustreznih rešitev glede na potrebe in zmožnosti uporabnika
  • analize in načrtovanje procesov ter informacijskih rešitev vezanih na obvladovanje odnosov s strankami, prodajne procese, itd. (v stranko usmerjeno podjetje)