iStor

iStor je storitev, ki omogoča varnostno shranjevanje podatkov s katero boste lahko zadostili osnovnim principom GDPR.

Šifrirana varnost omogoča “end to end encryption”, kar pomeni da se pred prenosom vsi podatki šifrirajo z izbranim algoritmom, podatki pa ostanejo šifrirani tudi med prenosom kot tudi samo hrambo.

Anonimnost podatkov je, da so shranjeni v obliki, ki onemogoča identifikacijo tako naročnika oziroma lastnika podatkov, kot tudi tretjih oseb.

De-duplikacija omogoča unčikovito stiskanje in preprečevanje podvajanja podatkov, kar zniža čas za izdelavo varnostne kopije in zmanjša porabo prostora. Vsi procesi se beležijo, tako da je nadzorna veriga vseh aktivnosti jasno razvidna.

Zaščita pred virusi in drugo zlonamerno kodo: iStor infrastruktura je opremljena s številnimi varnostnimi sistemi, od požarnih zidov in protivirusnih sistemov do posebnih procedur, ki dodatno ščitijo sisteme. Zaradi iStor arhitekture je možnost nastanka škode zaradi zlonamerne kode zelo majhna. Tudi, če na strankini strani obstaja okužena datoteka je ta zaradi načina obdelave »neškodljiva« in ne more ogrožati ostalih podatkov in sistemov.

Glavne prednosti:

 • visoka varnost
 • centralizirano upravljanje
 • hitro delovanje
 • end to end enkripcija
 • de-duplikacija podatkov
 • podpora na visoki ravni
 • investicija ni potreba
 • hitra obnovitev podatkov
 • hramba podatkov na treh lokacijsko ločenih podatkovnih centrih hkrati
 • samodejno delovanje
 • stalen nadzor
 • takojšen prenos na oddaljene lokacije